Khamis, 4 Oktober 2012

ULANGAN HARIAN
Nama : Kelas :
Semester : Bab :
THAHARAH
Menurut bahasa, thaharah artinya ............................ atau ........................... menurut istilah, thaharah adalah ........................................................................................................................

Tentang thaharah, Allah berfirman dalam Al Mudatsir ayat ayat 4-5, yaitu:

..................................................................................................................................................................
Artinya :
..................................................................................................................................................................
Bersuci wajib dilakukan sebelum melaksaanakan shalat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi :
..................................................................................................................................................................
Artinya :
..................................................................................................................................................................
Ada dua jenis alat bercuci, yaitu :
1. ..............................................
Dari segi hukumnya, ......................... dibagi menjadi 4 macam, yaitu :
a. .......................................
Yaitu .............................................................................................................................................
Contohnya:
.............................................................................................................................................
b. .......................................
Yaitu ....................................................................................................................................
Nabi pernah melarang menggunakan jenis alat bersuci ini :
رواه البيهقى ) ( ........................................................................................................................

Artinya :
c. ............................................
Yaitu ....................................................................................................................................
Yang tergolong dalam jenis air ini adalah:

1) ......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
d. .................................................
Yaitu .............................................................................................................................................
Contohnya............................................................................................................................

2. Batu

0 ulasan:

Catat Ulasan

Popular Posts