Ahad, 10 April 2016

IKHTISAR TAFSIR DEPARTEMEN AGAMA
SURAT AT TAUBAH AYAT 73 – 93

Untuk lebih jelas, baca-baca juga Pokok-Pokok Pembahasan Tafsir Juz 10

26. Sikap Nabi Terhadap Orang-Orang Kafir dan Munafik
       Ya Ayyuhan Nabiyyu Jaahidil Kuffara ( At Taubah Ayat 73 – 74)
1)        Jaahidil Kuffara wal Munaafiqiina
Adalah akumulasi dari perbuatan orang kafir (At Taubah : 1 – 40)
Demikian pula perbuatan orang-orang munafik yang terbentang di dalam surat At Taubah ayat 41 – 72
2)        Waghludz ‘Alaihim
Meski mereka sama-sama terancam neraka tetapi bentuk “keras” nya berbeda.
Orang kafir dengan diperangi, sementara munafik dinasehati.
3)        Ayat-ayat terkait
Lau Yajiduuna Maljaan ... (At Taubah : 57)
Wa Minhumul Ladziina Yu’Dzuuna ... (At Taubah : 61)
Innal Munaafiqiina Fid Darkil Asfali ... (An Nisa : 145)

27. Janji Orang Munafik Itu Palsu
       Wa Minhum Man ‘Aahadallaha ... (At Taubah Ayat 75 – 78)
1)       Kisah Tsa’labah
2)        Nifaaqan Fii Quluubihim
Sesuai hadits, “Tsalaatsun Man Kunna Fiihi Fahua Munaafiqun Wa In Shalla Wa Shooma Wa Za’ama Annahu Mu’minun...(HR. Bukhari)
3)        Ayat-ayat terkait
Fi Quluubihim Maradhun ... (Al Baqarah : 10)
Mudzabdzabiina Baina Dzaalika ... (An Nisa : 143)

28. Kemunafikan Tidak Akan Diampuni Dosanya
        Al Ladziina Yalmizuuna ... (At Taubah Ayat 79 – 80)
Ayat-ayat terkait
Wa Minhum Man Yalmizuka Fis Shodaqaat ... (At Taubah : 58)
Wa Idzaa Qiila Lahum Ta’aalau Yastaghfirlakum ... (Al Munafiqun : 5 – 6)

29. Keadaan Orang-orang Munafik Yang Tidak turut Berjihad
       Farihal Mukhallafuuna ... (At Taubah Ayat 81 – 83)
1)        Bi Amwaalihim Wa Anfusihim
Jangankan jihad dengan jiwa, harta aja mereka enggan
2)        Dalam ayat 81 ada dua asbabun Nuzul
3)        Hadits , “Lau Ta’lamuuna Maa A’lamu La Dhahiktum Qaliilan Wa La Bakaitum Katsiiron: Yadzharun Niffaqu Wa tartafi’ul Amaanata Wa Tuqbadhur Raohmata ... (HR. Al Hakiim)
30. Larangan Menshalatkan Jenazah Orang Munafik
       Wa Laa Tusholli ... (At Taubah : 84 – 85 )
Sesuai hadits, “Kaanan Nabiyyu Saw, idzaa faragho min dafnil mayyiti waqafa ‘alaihi faqaala : istaghfiruu li akhiikum wa saluu lahu bit tatsbiiti fa innahul aana yus al” (HR. Abu Daud dan Bazar)

31. Keengganan Orang Munafik Untuk Berjihad dan Pahala Berjihad
       Wa Idzaa Unzilat Suuratun ... (At Taubah Ayat 86 – 90)
Serupa dengan firman Allah
Wa Yaquululladziina Aamanuu ... (Muhammad : 20)

32. Uzur yang Dibenarkan Syariat

       Laisa ‘Ala Dhuafaai ... (At Taubah : 91 – 93)

Le Dian Hotel, 10 April 2016

0 ulasan:

Catat Ulasan

Popular Posts